loading...

Klubben för ägare av Najadbåtar, främst med "hemmahamn" på Sveriges Västkust

Gå med i Najadklubben Väst och dela gemensamt intresse

Att vara medlem i Najadklubben Väst ger dig många fördelar (bl.a.):

  • Nära kontakter med viktiga varv för din Najad
  • Teknikträffar
  • Besök hos leverantörer av utrustning
  • Förmåner hos vissa leverantörer och Partners
  • Samkväm och erfarenhetsbyte med andra Najadägare
  • Som medlem får du föra vår klubbflagga på din Najad
  • Tillgång till Tips på förbättringar
  • Medlemskap i Facebookgruppen 

Nya medlemmar under året

Aktiviteter

Planerade aktiviteter 2020

Kommande Aktiviteter.

-Klubbträff på Volvo Penta (preliminärt hösten)

Mer information om ovanstående kommer att skickas ut till klubbmedlemmarna via mailutskick.

Nyheter

2013 > 11

Klubbmedlemmarna träffades hos Nordic Battery AB, och fick lyssna på allt om batterier till våra båtar. För båtägarna var intresset stort för de olika typerna av batterier (wet, AGM, gel och nya litium) och hur dessa skall laddas och förvaras. Läs mer under "Klubben/Aktiviteter/2013" och hela batterikursen finns under "Login/Tips" där även en prislista finns för medlemmar.

Läs hela inlägget »