loading...

Klubben för ägare av Najadbåtar, främst med "hemmahamn" på Sveriges Västkust

Gå med i Najadklubben Väst och dela gemensamt intresse

Att vara medlem i Najadklubben Väst ger dig många fördelar (bl.a.):

  • Nära kontakter med viktiga varv för din Najad
  • Teknikträffar
  • Besök hos leverantörer av utrustning
  • Förmåner hos vissa leverantörer och Partners
  • Samkväm och erfarenhetsbyte med andra Najadägare
  • Som medlem får du föra vår klubbflagga på din Najad
  • Tillgång till Tips på förbättringar
  • Medlemskap i Facebookgruppen 

Nya medlemmar under året

Aktiviteter

Planerade aktiviteter 2020

Följande Aktiviteter är inplanerade följande datum.
-Klubbträff på Öckerö 29-31 maj (preliminärt)
Medlemmarna kommer att informeras om mer detaljer inför ovanstående aktiviteter, via mailutskick.

Nyheter

2014 > 04

Lösenordet till "LogIn sidorna" är nu ändrat.
Det nya lösenordet har mailats ut till alla medlemmar för år 2014.
Även årsmötesprotokollet är nu inlagt under LogIn/Medlemmar/Kallelser/Årsmöten.

Läs hela inlägget »

Medlemsregistret för 2014 är nu uppdaterad och ligger under Login/Medlemmar/Medlemsregister. Kontrollera att dina uppgifter stämmer och meddela oss via mail om något skall ändras eller kompletteras. Det är viktigt att uppgifterna är rätt då vi använder dessa för medlemsutskick etc.

Läs hela inlägget »

Vi har en inbjudan att komma till Najadklubben Danmarks årsmöte i Ballen på Samsö. Några båtar från vår klubb var med där för två år sedan och det var mycket uppskattat från båda håll. Vi upprepar frågan från årsmötet om det finns intresse från våra medlemmar att komma till deras årsmöte. Läs mer om programmet i bifogad pdf-fil.
Hälsningar Hans Kolmodin

Läs hela inlägget »