Styrelsen 2018

Ordförande
Björn Johansson

Klubbmästare

Eva Holmqvist

V. Ordf

Kenneth Kihlquist

Revisor

Bernt Eklund

Sekreterare

Bengt Abrahamsson

Valberedning

Hans-Martin Junggren
en vakans

Kassör

Liselott Carlsson

Webmaster

Tore Vadman