Styrelsen 2018

Ordförande
Björn Johansson

Klubbmästare

Vakans

V. Ordf

Kenneth Kihlquist

Revisor

Bernt Eklund

Sekreterare

Bengt Abrahamsson

Valberedning

Hans-Martin Junggren
en vakans

Kassör

Eva Holmqvist

Webmaster

Tore Vadman